నీవే నేరవుగాని

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నీవే నేరవుగాని (రాగం:దేసాక్షి ) (తాళం : )

నీవే నేరవుగాని నిన్ను బంధించేము మేము
దైవమా నీకంటే నీదాసులే నేర్పరులు

వట్టిభక్తి నీమీద వళుకువేసి నిన్ను
బట్టితెచ్చి మతిలోన బెట్టుకొంటిని
పట్టెడుదులసి నీపాదములపై బెట్టి
జట్టిగొనిరి మోక్షము జాణలు నీదాసులు

నీవు నిర్మించిన వేనీకే సమర్పణ సేసి
సోవల నికృపయెల్ల జూరగొంటిమి
భావించొకమొక్క మొక్కి భారము నీపై వేసిరి
పావనపునీదాసులే వంతపుచతురులు

చెరువులనీళ్ళు దెచ్చి చేరడు నీపైజల్లి
వరము వడసితిమి వలసినటు
యిరవై శ్రీవేంకటేశ యిటువంటివిద్యలనే
దరిచేరి మించిరి నీదాసులే పో ఘనులు


Neevae naeravugaani (Raagam:Daesaakshi ) (Taalam: )

Neevae naeravugaani ninnu bamdimchaemu naemu
Daivamaa neekamtae needaasulae naerparulu

Vattibhakti neemeeda valukuvaesi ninnu
Battitechchi matilona bettukomtini
Pattedudulasi neepaadamulapai betti
Jattigoniri mokshamu jaanalu needaasulu

Neevu nirmimchina vaeneekae samarpana saesi
Sovala nikrpayella jooragomtimi
Bhaavimchokamokka mokki bhaaramu neepai vaesiri
Paavanapuneedaasulae vamtapuchaturulu

Cheruvulaneellu dechchi chaeradu neepaijalli
Varamu vadasitimi valasinatu
Yiravai sreevaemkataesa yituvamtividyalanae
Darichaeri mimchiri needaasulae po ghanulu


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |