నీవే కావింక

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నీవే కావింక (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| నీవే కావింక నేనన్య మెరగ యే- | త్రోవ చూపి నాకు దోడయ్యెదవయ్య ||

చ|| అపరాధశత కోట్లయినవి వొక్క- | నెపమున నను గవనేరవా |
అపరిమితదురితా లైనవి యే- | ఉపమచేత నన్ను నుద్ధరించెదవయ్య ||

చ|| అతిశయముగ గర్మినైతిని నీ- | మతము నాకొకయింత మరపవా |
ఇతరకర్మారంభహితుడను | గతి మోక్షమెటువలె గల్పించెదవయ్య ||

చ|| తిరువేంకటాచలాధీశ్వరా నీ- | శరణాగతుల బ్రోవజాలవా |
పరమదయానందపరుడవు యే- | వెరవున భవములు వెడలద్రోచెదవయ్య ||


nIvE kAviMka (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| nIvE kAviMka nEnanya meraga yE- | trOva cUpi nAku dODayyedavayya ||

ca|| aparAdhaSata kOTlayinavi vokka- | nepamuna nanu gavanEravA |
aparimitaduritA lainavi yE- | upamacEta nannu nuddhariMcedavayya ||

ca|| atiSayamuga garminaitini nI- | matamu nAkokayiMta marapavA |
itarakarmAraMBahituDanu | gati mOkShameTuvale galpiMcedavayya ||

ca|| tiruvEMkaTAcalAdhISvarA nI- | SaraNAgatula brOvajAlavA |
paramadayAnaMdaparuDavu yE- | veravuna Bavamulu veDaladrOcedavayya ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |