నీవేల సిగ్గుపడేవు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నీవేల సిగ్గుపడేవు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| నీవేల సిగ్గుపడేవు నెట్టన దలవంచుక | భావించి నిన్ను బైకొని మెచ్చీని ||

చ|| వాడలు దిరిగి నీవు వచ్చిన రాకచూచి | వేడుకలు వెదచల్లీ వెలది |
జాడలతో నీ మోము చంద్రకళలు చూచి | వీడెపు నోటనే వేమారు బొగడీని ||

చ|| విదుటు దమకమున వుండే నీవునికి చూచి | కదిసి నవ్వులు నవ్వీ గలికి |
పొదిగిన నీశిరసు పువ్వులదండలు చూచి | యెదుట నిలుచుండి చేయెత్తి మొక్కీని ||

చ|| గక్కున వస్తా వచ్చి కౌగిట గూడగా చూచి | చెక్కులు నొక్కి నిన్ను దెలియ |
నిక్కి శ్రీ వేంకటేశుడ నీ మన్ననలెల్లా జూచి | పక్కన నీమీదటి పదాలు వాడీని ||


nIvEla siggupaDEvu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| nIvEla siggupaDEvu neTTana dalavaMcuka | BAviMci ninnu baikoni meccIni ||

ca|| vADalu dirigi nIvu vaccina rAkacUci | vEDukalu vedacallI veladi |
jADalatO nI mOmu caMdrakaLalu cUci | vIDepu nOTanE vEmAru bogaDIni ||

ca|| viduTu damakamuna vuMDE nIvuniki cUci | kadisi navvulu navvI galiki |
podigina nISirasu puvvuladaMDalu cUci | yeduTa nilucuMDi cEyetti mokkIni ||

ca|| gakkuna vastA vacci kaugiTa gUDagA cUci | cekkulu nokki ninnu deliya |
nikki SrI vEMkaTESuDa nI mannanalellA jUci | pakkana nImIdaTi padAlu vADIni ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |