నీవేమి సేతువయ్య

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నీవేమి సేతువయ్య (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| నీవేమి సేతువయ్య నీవు దయానిధి వందువు | భావించలేనివారి పాపమింతే కాని ||

చ|| పరమపద మొసగి పాపమడచేనని | చరమశ్లోకమునందు చాటితివి తొలుతనె |
నిరతిని భూమిలోన నీవల్ల దప్పులేదు | పరగ నమ్మనివారి పాపమింతే కాని ||

చ|| నీపాదములకు నాకు నెయ్యమైన లంకెని | యేపున ద్వయార్థమున నియ్యకొంటివి తొలుత |
దాపుగా నీవల్ల నింక దప్పులేదు యెంచిచూచి | పైపై నమ్మినవారి పాపమింతే కాని ||

చ|| బంతి బురాణములను భక్తసులభుడ నని | అంతరాత్మ నీమాట ఆడితివి తొలుతనే |
ఇంతట శ్రీవేంకటేశ యేమిసేతువయ్య నీవు | పంతాన నమ్మినవారి పాపమింతే కాని ||


nIvEmi sEtuvayya (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| nIvEmi sEtuvayya nIvu dayAnidhi vaMduvu | BAviMcalEnivAri pApamiMtE kAni ||

ca|| paramapada mosagi pApamaDacEnani | caramaSlOkamunaMdu cATitivi tolutane |
niratini BUmilOna nIvalla dappulEdu | paraga nammanivAri pApamiMtE kAni ||

ca|| nIpAdamulaku nAku neyyamaina laMkeni | yEpuna dvayArthamuna niyyakoMTivi toluta |
dApugA nIvalla niMka dappulEdu yeMcicUci | paipai namminavAri pApamiMtE kAni ||

ca|| baMti burANamulanu BaktasulaBuDa nani | aMtarAtma nImATa ADitivi tolutanE |
iMtaTa SrIvEMkaTESa yEmisEtuvayya nIvu | paMtAna namminavAri pApamiMtE kAni ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |