నీవుదేవుడవు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నీవుదేవుడవు (రాగం: ) (తాళం : )

నీవుదేవుడవు | నేనొకజీవుడ
ఈవిధి నిద్దరి | కెంత అంతరువు ||

పొడమిన జగములు | పుట్టెడి జగములు
గుడిగొనె మీరోమ | కూపములు
యెడయక నీరూప | మేమని ధ్యానింతు
అడరి మీవాడ | ననుటే గాక ||

మునుపతి బ్రహ్మలు | ముందరి బ్రహ్మలు
మొనసి మీ నాభిని | మొలచేరు
ఘనుడవు నిన్నే | గతి నే దెలిసెద
అనువుగ మిముశర | ణనుటే గాక ||

సహజానందము | సంసారానందము
ఇహము పరముగా | నిచ్చేవు
అహిపతి శ్రీవేంక | టాధిప నీ కృప
మహిలో సేవించి | మనుటే గాక ||


nIVudEvuDavu (Raagam: ) (Taalam: )

nIVudEvuDavu | nEnokajIvuDa
Ividhi niddari | keMta aMtaruvu ||

poDamina jagamulu | puTTeDi jagamulu
guDigone mIrOma | kUpamulu
yeDayaka nIrUpa | mEmani dhyAniMtu
aDari mIvADa | nanuTE gAka ||

munupati brahmalu | muMdari brahmalu
monasi mI nAbhini | molachEru
ghanuDavu ninnE | gati nE deliseda
anuvuga mimuSara | NanuTE gAka ||

sahajAnaMdamu | saMsArAnaMdamu
ihamu paramugA | nichchEvu
ahipati SrIvEMka | TAdhipa nI kRpa
mahilO sEviMchi | manuTE gAka ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

NeevuDevudavu


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |