నీయంత వాడనా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
(రాగం: ) (తాళం : )

ప|| నీయంత వాడనా నేను నేరము లే మెంచేవు | యీయెడ నిరుహేతుక కృప జూడు నన్నును ||

చ|| నిరతి నిన్నెఱుగను నీవు నన్నెఱుగుదువు | ధర యాచకుడ నేను దాతవు నీవు |
వరుస నీచుడ నేను వైకుంఠపతివి నీవు | నరుడ నేను నీవు నారాయణుడవు ||

చ|| సారె నలసుడ నేను సర్వశక్తివి నీవు | ధీరుడవు నీ వతి దీనుడ నేను |
కారుణ్య మూర్తివి నీవు కఠిన చిత్తుడ నేను | మేరతో నీ వేలికవు మీ దాసుడ నేను ||

చ|| జనక శీలుడ నేను జనకుడవు నీవు | ఘనవేదాంత నిధివి కర్మిని నేను |
అనిశము శ్రీ వేంకటా చలేంద్రుడవు నీవు | పనుల నీ సంకీర్తన పరుడ నేను ||


nIyaMta vADanA (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| nIyaMta vADanA nEnu nEramu lE meMcEvu | yIyeDa niruhEtuka kRupa jUDu nannunu ||

ca|| nirati ninnerxuganu nIvu nannerxuguduvu | dhara yAcakuDa nEnu dAtavu nIvu |
varusa nIcuDa nEnu vaikuMThapativi nIvu | naruDa nEnu nIvu nArAyaNuDavu ||

ca|| sAre nalasuDa nEnu sarvaSaktivi nIvu | dhIruDavu nI vati dInuDa nEnu |
kAruNya mUrtivi nIvu kaThina cittuDa nEnu | mEratO nI vElikavu mI dAsuDa nEnu ||

ca|| janaka SIluDa nEnu janakuDavu nIvu | GanavEdAMta nidhivi karmini nEnu |
aniSamu SrI vEMkaTA calEMdruDavu nIvu | panula nI saMkIrtana paruDa nEnu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |