నీయంతటివా రెవ్వరు నీకు నెదురేది యెందు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నీయంతటివా రెవ్వరు (రాగం:సాళంగనాట) (తాళం : )

నీయంతటివా రెవ్వరు నీకు నెదురేది యెందు
చాయల నీసుద్ది విని శరణంటి నేను

కావలెనంటే దొల్లి కంభము చించుకవెళ్ళి
కైవశమై ప్రహ్లాదు గావవా నీవు
తేవలనంటే బ్రహ్మ దేవునికి వేదములు
సోవల సముద్రమయిన చొచ్చి తేవా నీవు

పట్టియెత్తవలెనంటే బాతాళాన బడ్డకొండ
తట్టియెత్తి పాలవెల్లి దచ్చవా నీవు
మట్టుపెట్టవలె నంటే మరి భూమి చాపగాగ
చుట్టుకపోతే దెచ్చి సొంపుగ నిలుపవా

పక్షపామయ్యేనంటే బాండవుల గెలుపించి
యీక్షితి యేలించి చనవియ్యవా నీవు
రక్షించేనంటే గాతరాన శ్రీవేంకటాద్రి బ్ర
త్యక్షమై మావంటివారి దగ గరుణించవా


Neeyamtativaa revvaru (Raagam:saalamganaata ) (Taalam: )

Neeyamtativaa revvaru neeku neduraedi yemdu
Chaayala neesuddi vini saranamti naenu

Kaavalenamtae dolli kambhamu chimchukavelli
Kaivasamai prahlaadu gaavavaa neevu
Taevalanamtae brahma daevuniki vaedamulu
Sovala samudramayina chochchi taevaa neevu

Pattiyettavalenamtae baataalaana baddakomda
Tattiyetti paalavelli dachchavaa neevu
Mattupettavale namtae mari bhoomi chaapagaaga
Chuttukapotae dechchi sompuga nilupavaa

Pakshapaamayyaenamtae baamdavula gelupimchi
Yeekshiti yaelimchi chanaviyyavaa neevu
Rakshimchaenamtae gaataraana sreevaemkataadri bra
Tyakshamai maavamtivaari daga garunimchavaa


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |