నీయంతటివారెవ్వరు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నీయంతటివారెవ్వరు నీకు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| నీయంతటివారెవ్వరు నీకు నెదురేది యెందు | చాయల నీసుద్ది విని శరణంటినేను ||

చ|| కావలెనంటే దొల్లి కంభము చించుకవెళ్ళి | కైవశమై ప్రహ్లాదు గావవా నీవు |
తేవలనంటె బ్రహ్మదేవునికి వేదములు | సోవల సముద్రమయిన చొచ్చి తేవానీవు ||

చ|| పట్టియెత్తవలెనంటే బాతాళాన బడ్డకొండ | తట్టియెత్తి పాలవెల్లి దచ్చవా నీవు |
మట్టుపెట్టవలె నంటే మరిభూమి చాపగాగ | చుట్టుకపోతే దెచ్చి సొంపుగ నిలుపవా ||

చ|| పక్షపామయ్యేనంటే బాండవుల గెలుపించి | యోక్షితి నేలించి చనవియ్యవా నీవు |
రక్షించేనంటే గాచరావ శ్రీవేంకటాద్రి బ్ర- | త్యక్షమై మావంటివారి దగ గరుణించవా ||


nIyaMtaTivArevvaru nIku (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| nIyaMtaTivArevvaru nIku nedurEdi yeMdu | cAyala nIsuddi vini SaraNaMTinEnu ||

ca|| kAvalenaMTE dolli kaMBamu ciMcukaveLLi | kaivaSamai prahlAdu gAvavA nIvu |
tEvalanaMTe brahmadEvuniki vEdamulu | sOvala samudramayina cocci tEvAnIvu ||

ca|| paTTiyettavalenaMTE bAtALAna baDDakoMDa | taTTiyetti pAlavelli daccavA nIvu |
maTTupeTTavale naMTE mariBUmi cApagAga | cuTTukapOtE decci soMpuga nilupavA ||

ca|| pakShapAmayyEnaMTE bAMDavula gelupiMci | yOkShiti nEliMci canaviyyavA nIvu |
rakShiMcEnaMTE gAcarAva SrIvEMkaTAdri bra- | tyakShamai mAvaMTivAri daga garuNiMcavA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |