నీపాపమే కాదు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నీపాపమే కాదు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| నీపాపమే కాదు, ఇది నిండిన లోకము జాడ | పైపై వచ్చిన వలపు పాటించరెవ్వరును ||

చ|| అట్టే మంచిమాటలాడే అతివ బాతి పడగ | చిట్టకములాడే యింతిజెనకేవు |
అట్టే కాదా పంచదార అండనెంత వుండినాను | పట్టి పెనగేటి నిమ్మపంటికి నోరూరును ||

చ|| చేతులెత్తి మొక్కేటి చెలి గాచుకుండగాను | ఆతలిమోమైన వారి కాసపడేవు |
జాతితో బాలపండ్లు సంగడినే వుండగాను | ఘాత బెరిగే బూరుగు గాయలు చూపట్టును ||

చ|| నెట్టన బెండ్లాడిన నేనే నీ కుండగాను | ఱట్టు గొల్లెతలచే నాఱడి బొందితి |
ఇట్టేనిన్ను గూడితిని యిందాకా శ్రీ వేంకటేశ | వొట్టితే పాలును జల్లా నొక్కరీతి నుండును ||


nIpApamE kAdu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| nIpApamE kAdu, idi niMDina lOkamu jADa | paipai vaccina valapu pATiMcarevvarunu ||

ca|| aTTE maMcimATalADE ativa bAti paDaga | ciTTakamulADE yiMtijenakEvu |
aTTE kAdA paMcadAra aMDaneMta vuMDinAnu | paTTi penagETi nimmapaMTiki nOrUrunu ||

ca|| cEtuletti mokkETi celi gAcukuMDagAnu | AtalimOmaina vAri kAsapaDEvu |
jAtitO bAlapaMDlu saMgaDinE vuMDagAnu | GAta berigE bUrugu gAyalu cUpaTTunu ||

ca|| neTTana beMDlADina nEnE nI kuMDagAnu | rxaTTu golletalacE nArxaDi boMditi |
iTTEninnu gUDitini yiMdAkA SrI vEMkaTESa | voTTitE pAlunu jallA nokkarIti nuMDunu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |