నీదాస్యమొక్కటే నిలిచి నమ్మగలది

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నీదాస్యమొక్కటే (రాగం:భైరవి ) (తాళం : )

నీదాస్యమొక్కటే నిలిచి నమ్మగలది
శ్రీదేవుడవు నీచిత్తము నాభాగ్యము

అనుష్ఠానములు గతియని నమ్మి చేసితినా
తనువిది మలమూత్రములప్రోగు
జనులలో నుత్తమపుజన్మమే నమ్మితినా
వొనర గర్మమనేవోదాన బడినది

చదువుల శాస్త్రములజాడలు నమ్మితినా
పొదలినమతములపోరాట మది
మదిమదినుండిననామనకే నమ్మితినా
అదియును నింద్రియాల కమ్ముడువోయినది

పుత్రదారధనధాన్యభూములు నమ్మితినా
పాత్రమగురుణానుబంధములవి
చిత్రముగ నను గావు శ్రీవేంకటేశ నీవే
పత్రపుష్పమాత్రమే నా భక్తియెల్లా నీకు


Needaasyamokkatae (Raagam:Bhairavi ) (Taalam: )

Needaasyamokkatae nilichi nammagaladi
Sreedaevudavu neechittamu naabhaagyamu

Anushthaanamulu gatiyani nammi chaesitinaa
Tanuvidi malamootramulaprogu
Janulalo nuttamapujanmamae nammitinaa
Vonara garmamanaevodaana badinadi

Chaduvula saastramulajaadalu nammitinaa
Podalinamatamulaporaata madi
Madimadinumdinanaamanakae nammitinaa
Adiyunu nimdriyaala kammuduvoyinadi

Putradaaradhanadhaanyabhoomulu nammitinaa
Paatramagurunaanubamdhamulavi
Chitramuga nanu gaavu sreevaemkataesa neevae
Patrapushpamaatramae naa bhaktiyellaa neeku


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |