నీదాసుల భంగములు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నీదాసుల భంగములు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| నీదాసుల భంగములు నీవుజూతురా | ఏదని జూచేవు నీకు నెచ్చరించవలెనా ||

చ|| పాల సముద్రము మీద పవ్వళించ్చినట్టి నీకు | బేలలై సురలు మొరవెట్టిన యట్టు |
వేళతో మామనువులు విన్నవించితిమి నీకు | ఏల నిద్దిరించేవు మమ్మిట్టే రక్షించరాద ||

చ|| ద్వారకా నగరములో తగ నెత్తమాడే నీకు | బిరాన ద్రౌపది మొరవెట్టిన యట్టు |
ఘోరపు రాజసభల కుంది విన్నవించితిమి | ఏరీతి పరాకు నీకు నింక రక్షించరాద ||

చ|| ఎనసి వైకుంఠములో నిందిర గూడున్న నీకు | పెనగి గజము మొరవెట్టిన యట్టు |
చనువుతో మాకోరికె సారె విన్నవించితిమి | విని శ్రీవేంకటేశుండ వేగ రక్షించరాద ||


nIdAsula BaMgamulu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| nIdAsula BaMgamulu nIvujUturA | Edani jUcEvu nIku neccariMcavalenA ||

ca|| pAla samudramu mIda pavvaLiMccinaTTi nIku | bElalai suralu moraveTTina yaTTu |
vELatO mAmanuvulu vinnaviMcitimi nIku | Ela niddiriMcEvu mammiTTE rakShiMcarAda ||

ca|| dvArakA nagaramulO taga nettamADE nIku | birAna draupadi moraveTTina yaTTu |
GOrapu rAjasaBala kuMdi vinnaviMcitimi | ErIti parAku nIku niMka rakShiMcarAda ||

ca|| enasi vaikuMThamulO niMdira gUDunna nIku | penagi gajamu moraveTTina yaTTu |
canuvutO mAkOrike sAre vinnaviMcitimi | vini SrIvEMkaTESuMDa vEga rakShiMcarAda ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

/2011/02/annamayya-samkirtanalunimdastuti.html
అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |