నీకేమయ్య నీకు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నీకేమయ్య నీకు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| నీకేమయ్య నీకు నీవే దొడ్డవాడవు | చేకొని చెట్టడిచితే చేటడేసి వాపులు ||

చ|| తలపోత లొక్కటైతే తమకమినుమడాయ | నిలువుకు నీవే బేరము |
కొలిచినందే కొలిచి గోపికల్ల కెల్లాను | వలప్వ దీసితిగా వలపులనీవు ||

చ|| నగవులు మానెడైతే నునుపులడ్డె డేశాయ | నిగిడే నన్నిచోట్లా నీ బేరము |
అగడుగా నాగిచ్చి అంగనల కెల్లాను | జిగి వడ్డికొంటివి సిగ్గులెల్లా నీవు ||

చ|| మోవితేనగ్గువలైతే ముదములు లాభమాయ | నీవు నన్ను గూడినదే నీ బేరము |
భావించి శ్రీ వేంకటేశ పడతుల కెల్లాను | వావాత నమ్మితివిగా వయసులు నీవు ||


nIkEmayya nIku (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| nIkEmayya nIku nIvE doDDavADavu | cEkoni ceTTaDicitE cETaDEsi vApulu ||

ca|| talapOta lokkaTaitE tamakaminumaDAya | niluvuku nIvE bEramu |
kolicinaMdE kolici gOpikalla kellAnu | valapva dIsitigA valapulanIvu ||

ca|| nagavulu mAneDaitE nunupulaDDe DESAya | nigiDE nannicOTlA nI bEramu |
agaDugA nAgicci aMganala kellAnu | jigi vaDDikoMTivi siggulellA nIvu ||

ca|| mOvitEnagguvalaitE mudamulu lABamAya | nIvu nannu gUDinadE nI bEramu |
BAviMci SrI vEMkaTESa paDatula kellAnu | vAvAta nammitivigA vayasulu nIvu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |