నిలు నిలు దగ్గరకు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నిలు నిలు దగ్గరకు (రాగం: ) (తాళం : )

నిలు నిలు దగ్గరకు నీయాన నీకు
వలచితినని మావారెల్లనగరా ||

వద్దు వద్దు కొండలలో వారికి మాకింతేసి
పెద్ద పెద్ద ముత్యాల పేరులిన్నేసి
అద్దము చూచిదె మాకు నంతకంటె సిగ్గయ్యీని
గద్దరి మాచెంచువారుగని నన్ను నగరా ||

చాలు జాలు బంగారు సరుపణులుంగరాలు
నీలపుగంటసరులు నీకే ఉండనీ
మూలనుండే వారుగాక ముత్యాలచెరగుల
చేలంగట్టు కొన్న నన్ను చెంచెతలు నగరా ||


nilu nilu daggaraku (Raagam: ) (Taalam: )

nilu nilu daggaraku nIyAna nIku
valachitinani mAvArellanagarA ||

vaddu vaddu koMDalalO vAriki mAkiMtEsi
pedda pedda mutyAla pErulinnEsi
addamu chUchide mAku naMtakaMTe siggayyIni
gaddari mAcheMchuvArugani nannu nagarA ||

chAlu jAlu baMgAru sarupaNuluMgarAlu
nIlapugaMTasarulu nIkE uMDanI
mUlanuMDE vArugAka mutyAlacheragula
chElaMgaTTu konna nannu cheMchetalu nagarA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]
అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |