నిత్య సుఖానంద

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నిత్య సుఖానంద (రాగం: ) (తాళం : )

నిత్య సుఖానంద మిదె నీ దాస్యము
సత్యము లేని సుఖాలు చాలు జాలునయ్య ||

కన్ను చూపుల సుఖము నీ చక్కని రూపె
యెన్నగ వీనుల సుఖమిదె నీపేరు
పన్ని నాలుక సుఖము పాదపు నీ తులసి
వున్న సుఖముల తెరువొడ బడమయ్యా ||

తనువు తోడి సుఖము తగు నీ కైంకర్యము
మనసులో సుఖము నీ మంచి ధ్యానము
పనివి నీ యూర్పు సుఖము పాదపద్మము వాసన
యెనయని పెర సుఖమేని సేసేనయ్యా ||

పుట్టుగుకెల్ల సుఖము పొల్లులేని నీ భక్తి
తొట్టి కాళ్ళ సుఖము పాతుర లాడుట
జట్టి శ్రీవేంకటెశ మాచనవోలి చెన్నుడవై
వొట్టుకొని మమ్మేలితివోహో మేలయ్యా ||


nitya sukhAnaMda (Raagam: ) (Taalam: )

nitya sukhAnaMda mide nI dAsyamu
satyamu lEni sukhAlu chAlu jAlunayya ||

kannu chUpula sukhamu nI chakkani rUpe
yennaga vInula sukhamide nIpEru
panni nAluka sukhamu pAdapu nI tulasi
vunna sukhamula teruvoDa baDamayyA ||

tanuvu tODi sukhamu tagu nI kaiMkaryamu
manasulO sukhamu nI maMchi dhyAnamu
panivi nI yUrpu sukhamu pAdapadmamu vAsana
yenayani pera sukhamEni sEsEnayyA ||

puTTugukella sukhamu pollulEni nI bhakti
toTTi kALLa sukhamu pAtura lADuTa
jaTTi SrIvEMkaTeSa mAchanavOli chennuDavai
voTTukoni mammElitivOhO mElayyA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |