నిత్య పూజలివిగో నెరిచిన నోహో

From వికీసోర్స్
Jump to navigation Jump to search
నిత్య పూజలివిగో (రాగం: ఖరహరప్రియ) (తాళం : )

నిత్య పూజలివిగో నేరిచిన నోహో
ప్రత్యక్షమైనట్టి పరమాత్మునికి || నిత్య ||

తనువే గుడియట తలయే శిఖరమట పెను హృదయమే హరి పీఠమట
కనుగొ్ను చూపులే ఘనదీపములట తనలోపలి అంతర్యామికిని

పలుకే మంత్రమట పాదయిన నాలికే కలకలమను పిడిఘంటయట
నలువైన రుచులే నైవేద్యములట తలపులోపలనున్న దైవమునకు

గమన చేష్టలే అంగరంగ గతియట తమి గల జీవుడే దాసుడట
అమరిన ఊర్పులే ఆలవట్టములట క్రమముతో శ్రీ వేంకటరాయునికి


Nitya poojalivigo (Raagam: ) (Taalam: )

nitya poojalivigo nErichina nOhO
pratyakshamainaTTi paramaatmuniki ||nitya ||

tanuvE guDiyaTa talayE SikharamaTa penuhrdayamE hari peethamaTa
kanugona choopulae ghana deepamulata tana lopali amtaryaamikini

Palukae mamtramata paadayina naalukae kalakala manu pidi ghamtayata
Naluvaina ruchulae naivaedyamulata talapulopalanunna daivamunaku

Gamana chaeshtalae amgaramga gatiyata tami gala jeevudae daasudata
Amarina oorpulae aalabattamulata kramamuto Sree vemkataraayuniki


బయటి లింకులు[edit]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |