నిందలేని పతివిదె

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నిందలేని పతివిద (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| నిందలేని పతివిదె నీవు నాసొమ్ము | కందువ సొమ్ముల మీద గలిగెను సొమ్ము ||

చ|| సూటిగా నీవు చూచేటి చూపు నాసొమ్ము | పాటించి నీవు పలికే పలుకు నాసొమ్ము |
కూటమి రతుల కొనగోరు నాసొమ్మును | యీటున నీమేని సొమ్ము లిఛ్ఛెవు నాకు ||

చ|| చవిగా నాడే నీ సరసము నాసొమ్ము | జవకట్టక యిచ్చే నీచనువు నాసొమ్ము |
నవకమైన నీ నవ్వు నాసొమ్ము | యివల నింకా సొమ్ములిచ్చేవు నాకు ||

చ|| కింకలేని దిది నీకౌగిలి నాసొమ్ము | లంకెలైన నీమతి వలపు నాసొమ్ము |
అంకెల శ్రీ వేంకటేశ అట్టె నన్నుగూడితివి | యింకా సొమ్ములిచ్చేవు యెన్నియైన నీవు ||


niMdalEni pativide (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| niMdalEni pativide nIvu nAsommu | kaMduva sommula mIda galigenu sommu ||

ca|| sUTigA nIvu cUcETi cUpu nAsommu | pATiMci nIvu palikE paluku nAsommu |
kUTami ratula konagOru nAsommunu | yITuna nImEni sommu liCCevu nAku ||

ca|| cavigA nADE nI sarasamu nAsommu | javakaTTaka yiccE nIcanuvu nAsommu |
navakamaina nI navvu nAsommu | yivala niMkA sommuliccEvu nAku ||

ca|| kiMkalEni didi nIkaugili nAsommu | laMkelaina nImati valapu nAsommu |
aMkela SrI vEMkaTESa aTTe nannugUDitivi | yiMkA sommuliccEvu yenniyaina nIvu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |