నిండు మనసే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నిండు మనసే (రాగం: ) (తాళం : )

నిండు మనసే నీపూజ
అండగోరకుండుటదియు నీపూజ

యిందు హరిగలడందు లేడనేటి
నిందకు బాయుటే నీపూజ
కొందరు చుట్టాలు కొందరు పగనే
అందదుకు మానుటదియే నీపూజ

తిట్టులు గొన్నని దీవెనె గొంతని
నెటుకోనిదే నీపూజ
పెట్టిన బంగారు పెంకును నినుమును
అట్టే సరియనుటదియు నీపూజ

సర్వము నీవని స్వతంత్రముడిగి
నిర్వహించుటే నీపూజ
పర్వి శ్రీవేంకటపతి నీ దాసుల
పూర్వమనియెడి బుద్ధి నీపూజ


niMDu manasE (Raagam: ) (Taalam: )

niMDu manasE nIpUja
aMDagOrakuMDuTadiyu nIpUja

yiMdu harigalaDaMdu lEDanETi
niMdaku bAyuTE nIpUja
koMdaru chuTTAlu koMdaru paganE
aMdaduku mAnuTadiyE nIpUja

tiTTulu gonnani dIvene goMtani
neTukOnidE nIpUja
peTTina baMgAru peMkunu ninumunu
aTTE sariyanuTadiyu nIpUja

sarwamu nIvani swataMtramuDigi
nirwahiMchuTE nIpUja
parvi SrIvEMkaTapati nI dAsula
pUrvamaniyeDi buddhi nIpUja


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |