నామోము చూచిచూచి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నామోము చూచిచూచి (రాగం: ) (తాళం : )

నామోము చూచిచూచి నడుమ నేలకొంకేవు
ఆముకొని మెచ్చగానే నడ్డమాడేనా ||

బత్తిగలవాడవు పడతి పాటివింటివి
చిత్తము రంజించి నీకు చెవిబట్టెనా
యిత్తల మే చెమరించె నెంతగరగెనో మతి
పొత్తుల వాకుచ్చి యాకె బొగడగరాదా ||

సరినిడుకొంటివి చదివించితి వాపెను
తిరమైన యాయర్ధము తెలిసితివా
నిరతి బులకలెల్లా నిండెను సంతోసమెంతో
అరుదైన వుడుగరట్టె ఇయ్యరాదా ||

శ్రీ వేంకటేశుడవు చెలియాట చూచితివి
భావించి నీకు గన్నుల పండుగాయనా
యీవల నన్నేలితివి ఇదెంత జాణతనమో?
సేవసేసే మిద్దరము సేసచల్ల రాదా ? ||


nAmOmu chUchichUchi (Raagam: ) (Taalam: )

nAmOmu chUchichUchi naDuma nElakoMkEvu
Amukoni mechchagAnE naDDamADEnA ||

battigalavADavu paDati pATiviMTivi
chittamu raMjiMchi nIku chevibaTTenA
yittala mE chemariMche neMtagaragenO mati
pottula vAkuchchi yAke bogaDagarAdA ||

sariniDukoMTivi chadiviMchiti vApenu
tiramaina yAyardhamu telisitivA
nirati bulakalellA niMDenu saMtOsameMtO
arudaina vuDugaraTTe iyyarAdA ||

SrI vEMkaTESuDavu cheliyATa chUchitivi
bhAviMchi nIku gannula paMDugAyanA
yIvala nannElitivi ideMta jANatanamO?
sEvasEsE middaramu sEsachalla rAdA ? ||


బయటి లింకులు[మార్చు]
అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |