నాటికి నాడు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నాటికి నాడు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| నాటికి నాడు గొత్త నేటికి నేడు గొత్త | నాటకపుదై వమవు నమో నమో ||

చ|| సిరుల రుక్మాంగదుచేతికత్తిధార దొల్లి | వరుస ధర్మాంగదుపై వనమాలాయ |
హరి నీకృపకలిమి నట్లనే అరులచే | కరిఖద్గధార నాకు గలువదండాయ ||

చ|| మునుప హరిశ్చంద్రమొనకత్తిధార దొల్లి | పొనిగి చంద్రమతికి బూవుదండాయ |
వనజాక్ష నీకృపను వరశత్రులెత్తినట్టి- | ఘనఖడ్గధార నాకు గస్తూరివాటాయ ||

చ|| చలపట్టి కరిరాజు కరణంటే విచ్చేసి | కలుషము బెడబాసి కాచినట్టు |
అలర శ్రీవేంకటేశ ఆపద లిన్నియు బాసి | యిలనన్ను గాచినది యెన్న గతలాయ ||


nATiki nADu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| nATiki nADu gotta nETiki nEDu gotta | nATakapudai vamavu namO namO ||

ca|| sirula rukmAMgaducEtikattidhAra dolli | varusa dharmAMgadupai vanamAlAya |
hari nIkRupakalimi naTlanE arulacE | kariKadgadhAra nAku galuvadaMDAya ||

ca|| munupa hariScaMdramonakattidhAra dolli | ponigi caMdramatiki bUvudaMDAya |
vanajAkSha nIkRupanu varaSatrulettinaTTi- | GanaKaDgadhAra nAku gastUrivATAya ||

ca|| calapaTTi karirAju karaNaMTE viccEsi | kaluShamu beDabAsi kAcinaTTu |
alara SrIvEMkaTESa Apada linniyu bAsi | yilanannu gAcinadi yenna gatalAya ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |