నాటకమింతా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నాటకమింతా నవ్వులకే (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| నాటకమింతా నవ్వులకే | పూటకు బూటకు బొల్లైపోవు ||

చ|| కోటి విద్యలును గూటి కొరకే పో | చాటున మెలగేటి శరీరికి |
తేటల నాకలి దీరిన పిమ్మట | పాటుకు బాటే బయలై పోవు ||

చ|| మెరసేటి దెల్లా మెలుతల కొరకే | చెరల దేహముల జీవునికి |
అర మరవుల సుఖమందిన పిమ్మట | మెరుగుకు మెరుగే మొయిలై పోవు |

చ|| అన్ని చదువులును నాతని కొరకే | సన్నెరిగిన సుజ్ఞానికిని |
యిన్నిట శ్రీ వేంకటేశు దాసునికి | వెన్నెల మాయలు విడివిడి పోవు ||


nATakamiMtA navvulakE (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| nATakamiMtA navvulakE | pUTaku bUTaku bollaipOvu ||

ca|| kOTi vidyalunu gUTi korakE pO | cATuna melagETi SarIriki |
tETala nAkali dIrina pimmaTa | pATuku bATE bayalai pOvu ||

ca|| merasETi dellA melutala korakE | cerala dEhamula jIvuniki |
ara maravula suKamaMdina pimmaTa | meruguku merugE moyilai pOvu |

ca|| anni caduvulunu nAtani korakE | sannerigina suj~jAnikini |
yinniTa SrI vEMkaTESu dAsuniki | vennela mAyalu viDiviDi pOvu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |