నవ్వవే యెక్కడి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నవ్వవే యెక్కడ (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| నవ్వవే యెక్కడి సుద్ది నయముగా నతనితో | రవ్వలు చేసుకొంటేను రాపు కెక్కదా ||

చ|| సరసములాడగానే చనవులెల్ల బుట్టుగాక | యెరవులు చేసుకొంటే నెనసుండునా |
మరిగి వుండగానే మనసు లెనసు గాక | వొరటలు చూపితేను వొడబాటు గలదా ||

చ|| ఇచ్చకాలు సేయగానే ఇంపులు రేగుగాక | మచ్చరాన బెనగితే మట్టు పడునా |
మచ్చికలు చూపఘానే మర్మములు సోకుగాక | పచ్చిగా గాతాళించితే భావాలు గరగునా ||

చ|| చుట్టరికాన మించితే సులభమౌగాక మేలు | ఱట్టులు చేసుకొంటే మఱగు సేయవచ్చునా |
ఇట్టే శ్రీ వేంకటేశు డెనసె దానే నిన్ను | గుట్టులు చూపకుండితే కొంకుదేరునా ||


navvavE yekkaDi (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| navvavE yekkaDi suddi nayamugA natanitO | ravvalu cEsukoMTEnu rApu kekkadA ||

ca|| sarasamulADagAnE canavulella buTTugAka | yeravulu cEsukoMTE nenasuMDunA |
marigi vuMDagAnE manasu lenasu gAka | voraTalu cUpitEnu voDabATu galadA ||

ca|| iccakAlu sEyagAnE iMpulu rEgugAka | maccarAna benagitE maTTu paDunA |
maccikalu cUpaGAnE marmamulu sOkugAka | paccigA gAtALiMcitE BAvAlu garagunA ||

ca|| cuTTarikAna miMcitE sulaBamaugAka mElu | rxaTTulu cEsukoMTE marxagu sEyavaccunA |
iTTE SrI vEMkaTESu Denase dAnE ninnu | guTTulu cUpakuMDitE koMkudErunA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |