నవరసములదీ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నవరసములదీ నళినాక్షి (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| నవరసములదీ నళినాక్షి | జవకట్టి నీకు జవి సేసీని ||

చ|| శృంగార రసము చెలియ మొకంబున | సంగతి వీరరసము గోళ్ళ |
రంగగు కరుణరసము పెదవులను | అంగపు గుచముల నద్భుత రసము ||

చ|| చెలి హాస్యరసము చెలవుల నిండీ | పలుచని నడుమున భయరసము |
కలికి వాడుగన్నుల భీభత్సము | అల బొమ జంకెనల నదె రౌద్రంబు ||

చ|| రతి మరపుల శాంతరసంబదె | అతి మోహము పదియవరసము |
ఇత్వుగ శ్రీవేంకటేశ కూడితివి సతమై యీపెకు సంతోస రసము ||


navarasamuladI naLinAkShi (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| navarasamuladI naLinAkShi | javakaTTi nIku javi sEsIni ||

ca|| SRuMgAra rasamu celiya mokaMbuna | saMgati vIrarasamu gOLLa |
raMgagu karuNarasamu pedavulanu | aMgapu gucamula nadButa rasamu ||

ca|| celi hAsyarasamu celavula niMDI | palucani naDumuna Bayarasamu |
kaliki vADugannula BIBatsamu | ala boma jaMkenala nade raudraMbu ||

ca|| rati marapula SAMtarasaMbade | ati mOhamu padiyavarasamu |
itvuga SrIvEMkaTESa kUDitivi satamai yIpeku saMtOsa rasamu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

Navarasamuladi---Bilahari


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |