నల్లని మేని

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నల్లని మేని (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| నల్లని మేని నగవు చూపుల వాడు | తెల్లని కన్నుల దేవుడు ||

చ|| బిరుసైన దనుజుల పింఛమణచినట్టి | తిరుపు కైదువ తోడి దేవుడు |
సరిపడ్డ జగమెల్ల చక్క ఛాయకు దెచ్చి | తెరవు చూపినట్టి దేవుడు ||

చ|| నీటగలసినట్టి నిండిన చదువులు | తేట పరచినట్టి దేవుడు |
పాటిమాలినట్టి ప్రాణుల దురితపు | తీట రాసినట్టి దేవుడు ||

చ|| గురుతువెట్టగరాని గుణముల నెలకొన్న | తిరువేంకటాద్రిపై దేవుడు |
తిరముగ ధృవునికి దివ్యపదంబిచ్చి | తెరచి రాజన్నట్టి దేవుడు ||


nallani mEni (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| nallani mEni nagavu cUpula vADu | tellani kannula dEvuDu ||

ca|| birusaina danujula piMCamaNacinaTTi | tirupu kaiduva tODi dEvuDu |
saripaDDa jagamella cakka CAyaku dechchi | teravu cUpinaTTi dEvuDu ||

ca|| nITagalasinaTTi niMDina caduvulu | tETa paracinaTTi dEvuDu |
pATimAlinaTTi prANula duritapu | tITa rAsinaTTi dEvuDu ||

ca|| gurutuveTTagarAni guNamula nelakonna | tiruvEMkaTAdripai dEvuDu |
tiramuga dhRuvuniki divyapadaMbicci | teraci rAjannaTTi dEvuDu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

Nallani-Meni-Nagavu-Choopula


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |