నరులారా నేడువో

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నరులారా నేడువో (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| నరులారా నేడువో నారసింహ జయంతి | సురలకు ఆనందమై శుభము లొసగెను ||

చ|| సందించి వైశాఖ శుద్ధ చతుర్దశీ శనివార- | మందు సంధ్యాకాలమున ఔభళేశుడు |
పొందుగా కంభములో పొడమి కడప మీద | కందువ గోళ్ళ చించె కనక కశిపుని ||

చ|| నరమృగరూపము నానాహస్తముల | అరిది శంఖచక్రాది ఆయుధాలతో |
గరిమ ప్రహ్లాదుని గాచి రక్షించి నిలిచె | గురుతర బ్రహ్మాండ గుహలోనను ||

చ|| కాంచనపు గద్దెమీద గక్కున కొలువైయుండి | మించుగ ఇందిర తొడమీద బెట్టుక |
అంచె శ్రీవేంకటగిరి ఆదిమ పురుషుండై | వంచనసేయక మంచి వరాలిచ్చీ నిదివో ||


narulArA nEDuvO (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| narulArA nEDuvO nArasiMha jayaMti | suralaku AnaMdamai SuBamu losagenu ||

ca|| saMdiMci vaiSAKa Suddha caturdaSI SanivAra- | maMdu saMdhyAkAlamuna auBaLESuDu |
poMdugA kaMBamulO poDami kaDapa mIda | kaMduva gOLLa ciMce kanaka kaSipuni ||

ca|| naramRugarUpamu nAnAhastamula | aridi SaMKacakrAdi AyudhAlatO |
garima prahlAduni gAci rakShiMci nilice | gurutara brahmAMDa guhalOnanu ||

ca|| kAMcanapu gaddemIda gakkuna koluvaiyuMDi | miMcuga iMdira toDamIda beTTuka |
aMce SrIvEMkaTagiri Adima puruShuMDai | vaMcanasEyaka maMci varAliccI nidivO ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

http://balantrapuvariblog.blogspot.in/2012/05/annamayya-samkirtanalu-lakshminarasimha.html


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |