నమో నారాయణ నావిన్నపమిదివో

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నమో నారాయణ (రాగం: ) (తాళం : )

నమో నారాయణ నావిన్నపమిదివో
సమానుడగాను నీకు సర్వేశ రక్షించవే

మనసు నీయాధీనము మాటలు నీవాడేటివే
తనువు నీపుట్టించినధన మిది
మును నీవంపున నిన్ని మోచుకున్నవాడనింతే
వెనక నన్ను నేరాలు వేయక రక్షించవే

భోగములెల్లా నీవి బుధ్ధులు నీవిచ్చినవి
యీగతి నాబతుకు నీవిరవైనది
చేగదీర నీవునన్ను జేసినమానిసి నింతే
సోగల నాయజ్ఞానము చూడక రక్షించవే

వెలినీవె లోనీవే వేడుకలెల్లా నీవే
కలకాలమును నీకరుణే నాకు
యిల శ్రీవేంకటేశ నీవేలుకొన్నబంట నింతే
నెలవు దప్పించక నీవే రక్షించవే


namO nArAyaNa (Raagam: ) (Taalam: )

namO nArAyaNa nAvinnapamidivO
samAnuDagAnu nIku sarwESa rakshiMchavE

manasu nIyAdhInamu mATalu nIvADETivE
tanuvu nIpuTTiMchinadhana midi
munu nIvaMpuna ninni mOchukunnavADaniMtE
venaka nannu nErAlu vEyaka rakshiMchavE

bhOgamulellA nIvi budhdhulu nIvichchinavi
yIgati nAbatuku nIviravainadi
chEgadIra nIvunannu jEsinamAnisi niMtE
sOgala nAyaj~nAnamu chUDaka rakshiMchavE

velinIve lOnIvE vEDukalellA nIvE
kalakAlamunu nIkaruNE nAku
yila SrIvEMkaTESa nIvElukonnabamTa niMtE
nelavu dappiMchaka nIvE rakshiMchavE


బయటి లింకులు[మార్చు]

NamoNarayanaNaVinnapamidi_SrirangamGopalaratnam

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |