నమో నమో లక్ష్మీ నరసింహా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నమో నమో (రాగం: ) (తాళం : )

నమో నమో లక్ష్మీ నరసింహా
నమో నమో సుగ్రీవనరసింహా

వరద సులభ భక్త వత్సల నరసింహా
నరమృగవేష శ్రీనరసింహా
పరమపురుష సర్వ పరిపూర్ణ నరసింహా
గిరిగుహావాస సుగ్రీవనరసింహా

భయహర ప్రహ్లాదపాలన నరసింహా
నయనత్రయారవింద నరసింహా
జయ జయ సురముని సంస్తుత నరసింహా
క్రియాకలాప సుగ్రీవనరసింహా

అతికృపానిలయ మోహనరూప నరసింహా
నతపితామహ ఉగ్ర నరసింహా
సతతశ్రీవేంకటేశ్వర దివ్యనరసింహా
కితవారిభంజన సుగ్రీవనరసింహా


Namo namo lakshmee (Raagam: ) (Taalam: )

Namo namo lakshmee narasimhaa
Namo namo sugreevanarasimhaa

Varada sulabha bhakta vatsala narasimhaa
Naramrgavaesha sreenarasimhaa
Paramapurusha sarva paripoorna narasimhaa
Giriguhaavaasa sugreevanarasimhaa

Namo

Bhayahara prahlaadapaalana narasimhaa
Nayanatrayaaravimda narasimhaa
Jaya jaya sura samvisamstuta narasimhaa
Kriyaakalaapasugreevanarasimhaa

Namo

Atikrpaanilami mohanaroopa narasimhaa
Natapitaamahamakhya narasimhaa
Satatasreevaemkataesvara divyanarasimhaa
Kitavaaribhamjana sugreevanarasimhaa


బయటి లింకులు[మార్చు]

Namo-Namo-Lakshmi-Narasimha---BKP


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |