నమిత దేవం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నమిత దేవం (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| నమిత దేవం భజే నారసింహం | సుముఖ కరుణేక్షణం సులభ నరసింహం ||

చ|| విజయ నరసింహం వీర నరసింహం | భుజబల పరాక్రమ స్ఫుట నరసింహం |
రజని చర విదళన విరాజిత నృసింహం | సుజన రక్షక మహాశూర నరసింహం ||

చ|| దారుణ నరసింహం ప్రతాప నరసింహం | చారు కల్యాణ నిశ్చల నృసింహం |
ధీర చిత్తావాస దివ్య నరసింహం | సార యోగానంద చతుర నరసింహం ||

చ|| విమల నరసింహం విక్రమ నృసింహం | కమనీయ గుణగణాకర నృసింహం |
అమిత సుశ్రీ వేంకటాద్రి నరసింహం | రమణీయ భూషాభిరామ నరసింహం ||


namita dEvaM (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| namita dEvaM BajE nArasiMhaM | sumuKa karuNEkShaNaM sulaBa narasiMhaM ||

ca|| vijaya narasiMhaM vIra narasiMhaM | Bujabala parAkrama sPuTa narasiMhaM |
rajani cara vidaLana virAjita nRusiMhaM | sujana rakShaka mahASUra narasiMhaM ||

ca|| dAruNa narasiMhaM pratApa narasiMhaM | cAru kalyANa niScala nRusiMhaM |
dhIra cittAvAsa divya narasiMhaM | sAra yOgAnaMda catura narasiMhaM ||

ca|| vimala narasiMhaM vikrama nRusiMhaM | kamanIya guNagaNAkara nRusiMhaM |
amita suSrI vEMkaTAdri narasiMhaM | ramaNIya BUShABirAma narasiMhaM ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

NAMITHA-DEVAM






అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


"https://te.wikisource.org/w/index.php?title=నమిత_దేవం&oldid=14226" నుండి వెలికితీశారు