నన్ను నింతగా గడించి నాయమా దిగవిడువ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


నన్ను నింతగా (రాగం:కన్నడగౌళ ) (తాళం : )

నన్ను నింతగా గడించి నాయమా దిగవిడువ
అన్నిటా రక్షించకపో దంతర్యామి

సొమ్ము వోవేసినవాడు చుట్టిచుట్టి వీథులెల్లా
కమ్ముక వెదకీనత కన్నదాకాను
నమ్మిన అజ్ఞానములో నన్ను బడవేసుకొని
అమ్మరో వూరకుందురా అంతర్యామి

వోడబేరమాడేవాడు వొకదరి చేరితి కూడినయర్థము గాచుకొనీనట
యీడనే ప్రపంచములో నిట్టె నన్ను దరిచేర్చి
వోడక కాచుకోరాదా వోయంతర్యామి

చేరి పుప్పమ్మేవాడు చిట్లు వే గనడట
వూరకే శ్రీవేంకటేశ వోపికతోడ
అరయ నన్ను బుట్టించినట్టివాడవు నాభార
మేరీతి నైన మోవు మిక నంతర్యామి


Nannu nimtagaa (Raagam: ) (Taalam: )

Nannu nimtagaa gadimchi naayamaa digaviduva
Annitaa rakshimchakapo damtaryaami

Sommu vovaesinavaadu chuttichutti veethulellaa
Kammuka vedakeenata kannadaakaanu
Nammina aj~naanamulo nannu badavaesukoni
Ammaro voorakumduraa amtaryaami

Vodabaeramaadaevaadu vokadari chaeriti koodinayarthamu gaachukoneenata
Yeedanae prapamchamulo nitte nannu darichaerchi
Vodaka kaachukoraadaa voyamtaryaami

Chaeri puppammaevaadu chitlu vae ganadata
Voorakae sreevaemkataesa vopikatoda
Araya nannu buttimchinattivaadavu naabhaara
Maereeti naina movu mika namtaryaami


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |