నందకధర

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
నందకధర నంద (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| నందకధర నంద గోపనందన | కందర్ప జనక కరుణాత్మన్ ||

చ|| ముకుంద కేశవ మురహర | సకలాధిప పరమేశ్వర దేవేశ |
శుకవరద సవితృ సుధాంశు లోచన | ప్రకట విభవ నమో పరమాత్మన్ ||

చ|| ధృవపాంచాలీ స్తుతివత్సల మా- | ధవ మధుసూదన ధరణీధరా |
భువనత్రయ పరిపోషణ తత్పర | నవనీతప్రియ నాదాత్మన్ ||

చ|| శ్రీమాన్ వేంకట శిఖిరనివాస మ- | హామహిమాన్ నిఖిలాణ్డపతే |
కామిత ఫల భోగప్రదతే నమో | స్వామిన్ భూమన్ సర్వాత్మన్ ||


naMdakadhara naMda (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| naMdakadhara naMda gOpanaMdana | kaMdarpa janaka karuNAtman ||

ca|| mukuMda kESava murahara | sakalAdhipa paramESvara dEvESa |
Sukavarada savitRu sudhAMSu lOcana | prakaTa viBava namO paramAtman ||

ca|| dhRuvapAMcAlI stutivatsala mA- | dhava madhusUdana dharaNIdharA |
Buvanatraya paripOShaNa tatpara | navanItapriya nAdAtman ||

ca|| SrImAn vEMkaTa SiKiranivAsa ma- | hAmahimAn niKilANDapatE |
kAmita Pala BOgapradatE namO | svAmin BUman sarvAtman ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


"https://te.wikisource.org/w/index.php?title=నందకధర&oldid=10255" నుండి వెలికితీశారు