దైవము నీవే యిక దరి చేరుతువుగాక

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
దైవము నీవే (రాగం:దేవగాంధారి ) (తాళం : )

దైవము నీవే యిక దరి చేరుతువుగాక
జీవులవసము గాదు చిక్కిరి లోలోననే

పుట్టుట సహజ మిది పొదలేజీవులకెల్ల
గట్టిగా జగమునందు కలకాలము
నట్టేటివరదవలె నానాటినీమాయ
కొట్టుక పారగజొచ్చె కూడినవిజ్ఞానము

పాపమే సహజము బద్దసంసారులకెల్ల
కాపురపువిధులలో కలకాలము
తేపలేనిసముద్రమురెరగున కర్మమెల్లా
మాపురేపు ముంచజొచ్చె మతిలోనిధైర్యము

లంపటమే సహజము లలి దేహధారులకు
గంపమోపు కోరికెలకలకాలము
యింపుల శ్రీవేంకటేశ ఇదె నీదాసులని
పంపుసేసి బ్రదికించె ప్రపన్నసుగతి


Daivamu neevae (Raagam: Daevagaamdhaari) (Taalam: )

Daivamu neevae yika dari chaerutuvugaaka
Jeevulavasamu gaadu chikkiri lolonanae

Puttuta sahaja midi podalaejeevulakella
Gattigaa jagamunamdu kalakaalamu
Nattaetivaradavale naanaatineemaaya
Kottuka paaragajochche koodinavij~naanamu

Paapamae sahajamu baddasamsaarulakella
Kaapurapuvidhulalo kalakaalamu
Taepalaenisamudramureraguna karmamellaa
Maapuraepu mumchajochche matilonidhairyamu

Lampatamae sahajamu lali daehadhaarulaku
Gampamopu korikelakalakaalamu
Yimpula sreevaemkataesa ide needaasulani
Pampusaesi bradikimche prapannasugati


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |