దైవమా నీకు వెలితా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
దైవమా నీకు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| దైవమా నీకు వెలితా తలపువెలితేకాక | వేవేలు కర్మల వేసారగవలనె ||

చ|| హరియంటే బాపేటి అన్నిపాపాలు సేసిన | పొరినందుపై నమ్మిక పుట్టుదుగాక |
నరసింహాయంటే వచ్చే నానాపుణ్యాలకు | తిరముగా ఋణములు దీర్చుకొనగలనా ||

చ|| దేవ జగన్నాథయంటే తెగనిజన్మములేవి | కైవశము నామనసు గాదుగాక |
గోవిందయనియంటే గూడని పదవులేవి | కావిరిగాలమూరకె కడపేము నేము ||

చ|| వేదనారాయణయంటే వీడేటి బంధములు | ఆదిగా మూడులోకాలనైనా నున్నదా |
శ్రీదేవిపతియైన శ్రీవేంకటేశ్వరుడా | యేదెసా నీవే నన్ను యీడేర్తువుగాక ||


daivamA nIku (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| daivamA nIku velitA talapuvelitEkAka | vEvElu karmala vEsAragavalane ||

ca|| hariyaMTE bApETi annipApAlu sEsina | porinaMdupai nammika puTTudugAka |
narasiMhAyaMTE vaccE nAnApuNyAlaku | tiramugA RuNamulu dIrcukonagalanA ||

ca|| dEva jagannAthayaMTE teganijanmamulEvi | kaivaSamu nAmanasu gAdugAka |
gOviMdayaniyaMTE gUDani padavulEvi | kAvirigAlamUrake kaDapEmu nEmu ||

ca|| vEdanArAyaNayaMTE vIDETi baMdhamulu | AdigA mUDulOkAlanainA nunnadA |
SrIdEvipatiyaina SrIvEMkaTESvaruDA | yEdesA nIvE nannu yIDErtuvugAka ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |