దేహినిత్యుడు దేహము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
దేహినిత్యుడు దేహము (రాగం: ) (తాళం : )

దేహినిత్యుడు దేహము లనిత్యాలు
యిహల నా మనసా యిది మరువకుమీ ||

ముది బాతచీరమాని కొత్త చీరగట్టినట్టు
ముదిమేను మాని దేహముమొగి గొత్తమేను మోచు
అదన జంపగలేవు ఆయుధము లితని
గదసి యగ్నియు నీరు గాలి జంపగ లేవు ||

ఈతడు నరకు వడ డీతడగ్ని గాలడు
యీతడు నీటమునుగ డీతడు గాలిబోడు
చేతనుడై సర్వగతుండొఊ చెలియించ డేమిటను
యీతల ననాది యీ తడిరపు గదలడు ||

చేరికానరానివాడు చింతించరానివాడు
భారపు వికారాల పాసిన వాడీ ఆత్మ
ఆరయ శ్రీవేంకటేశునాధీన మీతడని
సారము తెలియుటే సత్యం జ్ఞానము || ||దేహినిత్యుడు||


dEhinityuDu dEhamu (Raagam: ) (Taalam: )

dEhinityuDu dEhamu lanityAlu
yihala nA manasA yidi maruvakumI ||

gidi bAtachIramAni kotta chIragaTTinaTTu
mudimEnu mAni dEhamumogi gottamEnu mOchu
adana jaMpagalEvu Ayudhamu litani
gadasi yagniyu nIru gAli jaMpaga lEvu ||

ItaDu naraku vaDa DItaDagni gAlaDu
yItaDu nITamunuga DItaDu gAlibODu
chEtanuDai sarvagatuMDoU cheliyiMcha DEmiTanu
yItala nanAdi yI taDirapu gadalaDu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |