దేవ నీదయ యెంతునో దివ్యసులభ మెంతునో

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


దేవ నీదయ (రాగం:దేసాక్షి ) (తాళం : )

దేవ నీదయ యెంతునో దివ్యసులభ మెంతునో
కావించి అంటగటుక కాచుకుండె విదివో

వెదక నావసమా వేగుదాకా నిన్ను నేను
కదిసి నీమూరితి కానవసమా
యెదుట శంఖుచక్రాల యెట్టిదైవమ నేనని
పొదుగుచు నీకునీవే పొడచూపేవుగాక

పొగడ నావసమా పురుణించి నీగుణాలు
తగుల నావసమా నీతలపెఱిగి
విగిడి వేదశాస్త్రాల నిన్ను నీవే చెప్పుకొని
పగటుమాయజ్ఞానము పాపే వింతేకాక

కొలువ నావసమా గుఱుతెఱిగి నీవెంట
చెలగి నాచేతుల బూజించవసమా
నిలిచి శ్రీవేంకటేశ నీవే నాయదలో నుండి
మలసి పెరరేపుచు మన్నించేవుగాక


Daeva needaya (Raagam: ) (Taalam: )

Daeva needaya yemtuno divyasulabha memtuno
Kaavimchi amtagatuka kaachukumde vidivo

Vedaka naavasamaa vaegudaakaa ninnu naenu
Kadisi neemooriti kaanavasamaa
Yeduta samkhuchakraala yettidaivama naenani
Poduguchu neekuneevae podachoopaevugaaka

Pogada naavasamaa purunimchi neegunaalu
Tagula naavasamaa neetalape~rigi
Vigidi vaedasaastraala ninnu neevae cheppukoni
Pagatumaayaj~naanamu paapae vimtaekaaka

Koluva naavasamaa gu~rute~rigi neevemta
Chelagi naachaetula boojimchavasamaa
Nilichi sreevaemkataesa neevae naayadalo numdi
Malasi peraraepuchu mannimchaevugaaka


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |