దేవ దేవొత్తమ తే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
దేవ దేవోత్తమ (రాగం: ) (తాళం : )

దేవ దేవోత్తమ తే నమోనమో
రావణ దమన శ్రీ రఘురామా

రవికులాంబుధి సోమ రామలక్ష్మనాగ్రజ
భువి భరతశత్రుఘ్న పూర్వజ
సవన పాలక కౌసల్యానంద వర్ధన
ధవలాబ్జ నయనా సీతా రామా

దనుజ సమ్హారక దశరథ నందన
జనక భుపాలక జామాత
వినమిత సుగ్రీవ విభిషణ సమేత
ముని జన విముఖ సుముఖ సుచరిత్ర

అనిలజ వరద అహల్య శాపమోచన
సనకాది సేవిత చరణాంబుజ
కలతార శ్రీవేంకట గిరినివాస
అనుపమోదార విహరా గంభిరా


deva devottama (Raagam: ) (Taalam: )

deva devottama te namonamo
ravana damana sri raghurama

ravikulambudhi soma raamalakshmanaagraja
bhuvi bharatasatrughna purvaja
savana paalaka kausalya nanda vartdhana
dhavalabja nayana seeta raamana

danuja samharaka dasaratha nandana
janaka bhupaalaka jaamaata
vinamita sugreeva vibhishana sameta
muni jana vimukha sumukha sucharitra

anilaja varada ahalya saapamochana
sanakadi sevita charanambuja
kalatara srivenkata girinivaaasa
anupamodara viharaa gambhira

బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |