దేవునికి దేవికిని తెప్పల

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
తెప్పోత్సవం
దేవునికి దేవికిని (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| దేవునికి దేవికిని తెప్పల కోనేటమ్మ | వేవేల మొక్కులు లోకపావని నీకమ్మా ||

చ|| ధర్మార్థకామ మోక్షతతులు నీ సోపానాలు | అర్మిలి నాలుగువేదాలదె నీ దరులు |
నిర్మలపు నీ జలము నిండు సప్తసాగరాలు | కూర్మము నీ లోతు వోకోనేరమ్మా ||

చ| తగని గంగాది తీర్థమ్ములు నీకడళ్ళు | జగతి దేవతలు నీ జల జంతును |
గగనపు బుణ్యలోకాలు నీ దరిమేడలు | మొగి నీచుట్టు మాకులు మునులోయమ్మా ||

చ|| వైకుంఠ నగరము వాకిలే నీ యాకారము | చేకొను పుణ్యములే నీ జీవభావము |
యేకడను శ్రీ వేంకటేశుడే నీ వునికి | దీకొని నీ తీర్థమాడితిమి కావవమ్మా ||


dEvuniki dEvikini (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| dEvuniki dEvikini teppala kOnETamma | vEvEla mokkulu lOkapAvani nIkammA ||

ca|| dharmArthakAma mOkShatatulu nI sOpAnAlu | armili nAluguvEdAlade nI darulu |
nirmalapu nI jalamu niMDu saptasAgarAlu | kUrmamu nI lOtu vOkOnErammA ||

ca| tagani gaMgAdi tIrthammulu nIkaDaLLu | jagati dEvatalu nI jala jaMtunu |
gaganapu buNyalOkAlu nI darimEDalu | mogi nIcuTTu mAkulu munulOyammA ||

ca|| vaikuMTha nagaramu vAkilE nI yAkAramu | cEkonu puNyamulE nI jIvaBAvamu |
yEkaDanu SrI vEMkaTESuDE nI vuniki | dIkoni nI tIrthamADitimi kAvavammA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

Devuniki-Deviki-BKP


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |