దేవుడుగలవారికి దిగులు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
దేవుడుగలవారికి దిగులు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| దేవుడుగలవారికి దిగులు జింతయు లేదు | శ్రీవిభుడే అన్నిటా రక్షించుగనక ||

చ|| యేలికగలబంటుకు యేవిచారములేదు | వోలి మగడుగలాలికి వొప్పమి లేదు |
పోళిమి దండ్రిగలపుత్రుని కంగద లేదు | మేలుగా బండినభూమికి గరవులేదు ||

చ|| బలముగలరాజుకు భయమేమియు లేదు | కలిమిగలవాని కక్కర లేదు |
యిల నాచారవంతుని కేపాపమును లేదు | తలపుబుణ్యముగల ఆతనికి జేటు లేదు ||

చ|| గురువుగలవానికి గొఱత యేమియు లేదు | పరముగలవానికి భ్రాంతులు లేవు |
యిరవై శ్రీవేంకటేశు డిన్నిటా మాకు గలడు | అరయ దాసులము మా కడ్డాకే లేదు ||


dEvuDugalavAriki digulu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| dEvuDugalavAriki digulu jiMtayu lEdu | SrIviBuDE anniTA rakShiMcuganaka ||

ca|| yElikagalabaMTuku yEvicAramulEdu | vOli magaDugalAliki voppami lEdu |
pOLimi daMDrigalaputruni kaMgada lEdu | mElugA baMDinaBUmiki garavulEdu ||

ca|| balamugalarAjuku BayamEmiyu lEdu | kalimigalavAni kakkara lEdu |
yila nAcAravaMtuni kEpApamunu lEdu | talapubuNyamugala Ataniki jETu lEdu ||

ca|| guruvugalavAniki gorxata yEmiyu lEdu | paramugalavAniki BrAMtulu lEvu |
yiravai SrIvEMkaTESu DinniTA mAku galaDu | araya dAsulamu mA kaDDAkE lEdu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |