దేవరగుణములు దెలియవు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
దేవరగుణములు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| దేవరగుణములు దెలియవు | నీవే మాకును నేరుప వయ్యా||

చ|| వదలక నీతో వాసికి బెనగిన | యెదుటనె నీ మన సెట్టుండునో |
కదిసి నీరీతికి గడు దమకించిన | యిది వేసాలని యెంతువో నీవు ||

చ|| చెనకగ నీ యెడ సిగ్గులు నెరపిన | పనులవి యేమని భావింతువో |
ననిచి నీ యెదుట నవ్వులు నవ్విన | తనివి లేనిదని తగ నాడుదువో ||

చ|| కూడుదు నిన్నిట గుబ్బల నొత్తిన | వోడ దనుచు గో రూదుదువో |
యీడనె శ్రీ వేంకటేశ యేలితివి | వీడెమిచ్చితే వెరగందుదువో ||


dEvaraguNamulu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| dEvaraguNamulu deliyavu | nIvE mAkunu nErupa vayyA||

ca|| vadalaka nItO vAsiki benagina | yeduTane nI mana seTTuMDunO |
kadisi nIrItiki gaDu damakiMcina | yidi vEsAlani yeMtuvO nIvu ||

ca|| cenakaga nI yeDa siggulu nerapina | panulavi yEmani BAviMtuvO |
nanici nI yeduTa navvulu navvina | tanivi lEnidani taga nADuduvO ||

ca|| kUDudu ninniTa gubbala nottina | vODa danucu gO rUduduvO |
yIDane SrI vEMkaTESa yElitivi | vIDemiccitE veragaMduduvO ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |