దృష్టితాకు మాఅయ్యకు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
దృష్టితాకు మాఅయ్యకు (రాగం: ) (తాళం : )

దృష్టితాకు మాఅయ్యకు తెరవేయరే
దృష్టించెదరెవరైనా దరిచేరనీయకురే

చప్పుడు సేయుటకవసరము కాదనరే
అప్పుడు మజ్జనము ఆడుననీ తెలుపరే
కప్పురంపు సురటుల కొలిచెదరనరే
అప్పుడు సతుల తోనూ ఆరగించినాడనరే

దంతపు చవికెలో ఏకాంతమాదేననరే
అంతరంగమున నృత్యము ఆడెదరని తెలుపరే
దొంతి పూలతోటలోన తమిగూడి యున్నాడనరే
చెంత కేళాకూళి లోన చిత్తగించి యున్నాడనరే


పట్టంపు రాణియు తాను పవ్వళించియున్నాడనరే
రట్టుసేయనిందెవరైనా రానీయకురే
పట్టపు అలమేలుమంగపతి శ్రీవేంకటేశ్వరుడు
సృష్టిలోకకర్త గాన సేవించి పొమ్మనరే


dRshTitAku mAayyaku (Raagam: ) (Taalam: )

dRshTitAku mAayyaku teravEyarE
dRshTiMchedarevarainA darichEranIyakurE

chappuDu sEyuTakavasaramu kAdanarE
appuDu majjanamu ADunanI teluparE
kappuraMpu suraTula kolichedaranarE
appuDu satula tOnU AragiMchinADanarE

daMtapu chavikelO EkAMtamAdEnanarE
aMtaraMgamuna nRtyamu ADedarani teluparE
doMti pUlatOTalOna tamigUDi yunnADanarE
cheMta kELAkULi lOna chittagiMchi yunnADanarE


paTTaMpu rANiyu tAnu pavvaLiMchiyunnADanarE
raTTusEyaniMdevarainA rAnIyakurE
paTTapu alamElumaMgapati SrIvEMkaTESwaruDu
sRshTilOkakarta gAna sEviMchi pommanarE


బయటి లింకులు[మార్చు]

Drishtithaaku


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |