దిబ్బలు వెట్టుచు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
దిబ్బలు వెట్టుచు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| దిబ్బలు వెట్టుచు దేలిన దిదివో | ఉబ్బు నీటిపై నొక హంస ||

చ|| అనువున గమల విహారమె నెలవై | ఒనరియున్న దిదె ఒక హంస |
మనియెడి జీవుల మానస సరసుల | వునికి నున్న దిదె ఒక హంస ||

చ|| పాలు నీరు నేర్పరచి పాలలో | నోలలాడె నిదె యొక హంస |
పాలుపడిన యీ పరమహంసముల | ఓలి నున్న దిదె యొక హంస ||

చ|| తడవి రోమరంధ్రంబుల గ్రుడ్ల | నుడుగక పొదిగీ నొక హంస |
కడు వేడుక వేంకటగిరి మీదట | నొడలు పెంచెనిదె యొక హంస ||


dibbalu veTTucu (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| dibbalu veTTucu dElina didivO | ubbu nITipai noka haMsa ||

ca|| anuvuna gamala vihArame nelavai | onariyunna dide oka haMsa |
maniyeDi jIvula mAnasa sarasula | vuniki nunna dide oka haMsa ||

ca|| pAlu nIru nErparaci pAlalO | nOlalADe nide yoka haMsa |
pAlupaDina yI paramahaMsamula | Oli nunna dide yoka haMsa ||

ca|| taDavi rOmaraMdhraMbula gruDla | nuDugaka podigI noka haMsa |
kaDu vEDuka vEMkaTagiri mIdaTa | noDalu peMcenide yoka haMsa ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

Dibbalu-Pettuchu


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |