దాసోహ మనుబుద్ది దలచరు దానవులు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
దాసోహ మనుబుద్ది (రాగం: నాట ) (తాళం : )

దాసోహ మనుబుద్ది దలచరు దానవులు
యీసులకే పెనగేరు యిప్పుడూ గొందరు

హరిచక్రముదూషించేయట్టి వారే యసురులు
అరయ దామేదైవమన్న వారు నసురలే
ధర నరకాసురుడు తానే దైవమని చెడె
యిరవై యిది మానరు యిప్పుడూ గొందరు

పురుషోత్తముని పూజపొంత బోరు అసురలు
సరవి విష్ణుని జపించనివారు నసురలే
హిరణ్యకశిపుడును యీతని నొల్లక చెడె
యిరవై యీతని నొల్ల రిప్పుడూ గొందరు

సురలును మునులును శుకాదియోగులును
పరమము శ్రీవేంకటపతి యనుచు
శరణని బ్రదికేరు సరి నేడు వైష్ణువులు
యెరపరికాన బొయ్యేరప్పుడూ గొందరు


Daasoha manubuddi (Raagam:Naata ) (Taalam: )

Daasoha manubuddi dalacharu daanavulu
Yeesulakae penagaeru yippudoo gomdaru

Harichakramudooshimchaeyatti vaarae yasurulu
Araya daamaedaivamanna vaaru nasuralae
Dhara narakaasurudu taanae daivamani chede
Yiravai yidi maanaru yippudoo gomdaru

Purushottamuni poojapomta boru asuralu
Saravi vishnuni japimchanivaaru nasuralae
Hiranyakasipudunu yeetani nollaka chede
Yiravai yeetani nolla rippudoo gomdaru

Suralunu munulunu sukaadiyogulunu
Paramamu sreevaemkatapati yanuchu
Saranani bradikaeru sari naedu vaishnuvulu
Yeraparikaana boyyaerappudoo gomdaru


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |