తొల్లి కలవే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
తొల్లి కలవే (రాగం: పాలి) (తాళం: ఆది)

ప|| తొల్లి కలవే యివియు తొల్లి తాను గలడే | కల్లయునుగాదు కడు నిజము గాదు ||

చ|| కనుదెరచి నంతనే కలుగునీజగము | కనుమూసి నంతనే కడుశూన్యమౌను |
కనురెప్ప మరుగుననే కలిమియును లేమియును | తన మనోభావనల తగిలి తోచీనీ ||

చ|| తలచినంతనె యెంత దవ్వైన గాన్పించు | తలపు మరచిన మదికి దట్టమౌమదము |
పొలసి మతి మరుగుననె పుట్టుటలు బోవుటలు | పలుచంచల వికార భావమీగుణము ||

చ|| ముందు తాకలిగితే మూడు లోకములు గల- | వెందు దా లేకుంటె నేమియును లేదు |
అంది శ్రీ వేంకటేశు నాత్మలో ననె వీడె | కందువల నీతని సంకల్ప మీపనులు ||


tolli kalavE (Raagam: pAli) (Taalam: Adi)

pa|| tolli kalavE yiviyu tolli tAnu galaDE | kallayunugAdu kaDu nijamu gAdu ||

ca|| kanuderaci naMtanE kalugunIjagamu | kanumUsi naMtanE kaDuSUnyamaunu |
kanureppa marugunanE kalimiyunu lEmiyunu | tana manOBAvanala tagili tOcInI ||

ca|| talacinaMtane yeMta davvaina gAnpiMcu | talapu maracina madiki daTTamaumadamu |
polasi mati marugunane puTTuTalu bOvuTalu | palucaMcala vikAra BAvamIguNamu ||

ca|| muMdu tAkaligitE mUDu lOkamulu gala- | veMdu dA lEkuMTe nEmiyunu lEdu |
aMdi SrI vEMkaTESu nAtmalO nane vIDe | kaMduvala nItani saMkalpa mIpanulu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |