తొల్లియును మఱ్ఱాకు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
తొల్లియును మఱ్ఱాకు (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| తొల్లియును మఱ్ఱాకు తొట్టెలనె యూగెగన | చెల్లుబడి నూగీని శ్రీరంగశిశువు ||

చ|| కలికి కావేరి తరగల బాహులతలనే | తలగ కిటు రంగ మధ్యపు తొట్టెలను |
పలుమారు దనునూచి పాడగా నూగీని | చిలుపాల సెలవితో శ్రీరంగశిశువు ||

చ|| అదివో కమలజుని తిరువారాధనం బనగ | అదన గమలభవాండమను తొట్టెలను |
ఉదధులు తరంగముల నూచగా నూగీని | చెదరని సిరులతోడ శ్రీరంగశిశువు ||

చ|| వేదములే చేరులై వెలయంగ శెషుడే | పాదుకొను తొట్టెలై పరగగాను |
శ్రీదేవితో గూడి శ్రీవేంకటేశుడై | సేదదీరెడి వాడె శ్రీరంగశిశువు ||


tolliyunu marxrxAku (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| tolliyunu marxrxAku toTTelane yUgegana | cellubaDi nUgIni SrIraMgaSiSuvu ||

ca|| kaliki kAvEri taragala bAhulatalanE | talaga kiTu raMga madhyapu toTTelanu |
palumAru danunUci pADagA nUgIni | cilupAla selavitO SrIraMgaSiSuvu ||

ca|| adivO kamalajuni tiruvArAdhanaM banaga | adana gamalaBavAMDamanu toTTelanu |
udadhulu taraMgamula nUcagA nUgIni | cedarani sirulatODa SrIraMgaSiSuvu ||

ca|| vEdamulE cErulai velayaMga SeShuDE | pAdukonu toTTelai paragagAnu |
SrIdEvitO gUDi SrIvEMkaTESuDai | sEdadIreDi vADe SrIraMgaSiSuvu ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

Toliyunumarraku_lalipata


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |