తెలిసియు నత్యంతదీనుడై

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
తెలిసియు నత్యంతదీనుడై (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| తెలిసియు నత్యంతదీనుడై తన్ను | దెలియగగోరేటితెలివే పో తెలివి ||

చ|| వలచినసతి దన్ను వడి గాలదన్నిన | అలరి యెట్లా నుబ్బు నటువలెనే |
తలక కెవ్వరు గాలదవ్వినా మతిలోన | అలుగక ముదమందునదివో తెలివి ||

చ|| అరిదిమోహపు వనిత ఆలిపై దిట్టిన- | నరవిరై చొక్కినయటువలెనే |
పరులు దన్ను వెలుపల నిట్ల బలికిన | అరలేక రతి జొక్కునదివో తెలివి ||

చ|| తనివోక ప్రియకాంత తమ్ములపురస మాన- | ననయమును నటు గోరునటువలెనే |
తనర వేంకటపతి దాసుల ప్రసాదంబు | అనిశమును గొనగోరునదివో తెలివి ||


telisiyu natyaMtadInuDai (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| telisiyu natyaMtadInuDai tannu | deliyagagOrETitelivE pO telivi ||

ca|| valacinasati dannu vaDi gAladannina | alari yeTlA nubbu naTuvalenE |
talaka kevvaru gAladavvinA matilOna | alugaka mudamaMdunadivO telivi ||

ca|| aridimOhapu vanita Alipai diTTina- | naravirai cokkinayaTuvalenE |
parulu dannu velupala niTla balikina | aralEka rati jokkunadivO telivi ||

ca|| tanivOka priyakAMta tammulapurasa mAna- | nanayamunu naTu gOrunaTuvalenE |
tanara vEMkaTapati dAsula prasAdaMbu | aniSamunu gonagOrunadivO telivi ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |