తెలిసిన వారికి దేవుండితడే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
తెలిసిన వారిక (రాగం: ) (తాళం : )

తెలిసిన వారికి దేవుండితడే
వలవని దుష్టుల వాదములేల

పురుషులలోపల పురుషోత్తముడు
నరులలోన నరనారాయణుడు
పరదైవములకు పరమేశ్వరుడు
వరుసమూఢుల కెవ్వరోయితడు

పలుబ్రహ్మలకును పరబ్రహ్మము
మలయునీశులకు మహేశుడితడు
ఇలనాత్మలలో నిటుపరమాత్ముడు
ఖలులకెట్లుండునో కానము యితడు

వేదంబులలో వేదాంతవేద్యుడు
సోదించకరిగాచుచో నాదిమూలము
యీదెస శ్రీ వేంకటేశుడిందరికి
గాదిలి మతులను గైకొనడితడు


Telisina vaariki (Raagam: ) (Taalam: )

Telisina vaariki daevumditadae
Valavani dushtula vaadamulaela

Purushulalopala purushottamudu
Narulalona naranaaraayanudu
Paradaivamulaku paramaesvarudu
Varusamoodhula kevvaroyitadu

Palubrahmalakunu parabrahmamu
Malayuneesulaku mahaesuditadu
Ilanaatmalalo nituparamaatmudu
Khalulaketlumduno kaanamu yitadu

Vaedambulalo vaedaamtavaedyudu
Sodimchakarigaachucho naadimoolamu
Yeedesa Sree vaemkataesudimdariki
Gaadili matulanu gaikonaditadu


బయటి లింకులు[మార్చు]

Thelisinavariki-Devudithadu


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |