తెలిసిన బ్రహ్మోపదేశ

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
తెలిసిన బ్రహ్మోపదేశ (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| తెలిసిన బ్రహ్మోపదేశ మిదె | సులభ మనుచు నిదే చూచీగాక ||

చ|| పుట్టించినహరి పూరి మేపునా | గట్టిగా రక్షించుగా కతడు |
కట్టడిజీవుడు కానక నోళ్ళు | తెట్టదెరువునకు తెఱచీ గాక ||

చ|| అంతరాత్మ తనునట్టే మఱచేనా | చింత లో బెరరేచీగాక |
పంతపుజీవుడు భ్రమసి సందుసుడి | దొంతలు దొబ్బుచు దూరీగాక ||

చ|| నొసల వ్రాసినవి నోమించుగా కత- | డెసగిన శ్రీవేంకటేశ్వరుడు |
విసుగక జీవుడు వీరిడిమాయల- | నసురసురయి తా నలసీగాక ||


telisina brahmOpadESa (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| telisina brahmOpadESa mide | sulaBa manucu nidE cUcIgAka ||

ca|| puTTiMcinahari pUri mEpunA | gaTTigA rakShiMcugA kataDu |
kaTTaDijIvuDu kAnaka nOLLu | teTTaderuvunaku terxacI gAka ||

ca|| aMtarAtma tanunaTTE marxacEnA | ciMta lO berarEcIgAka |
paMtapujIvuDu Bramasi saMdusuDi | doMtalu dobbucu dUrIgAka ||

ca|| nosala vrAsinavi nOmiMcugA kata- | Desagina SrIvEMkaTESvaruDu |
visugaka jIvuDu vIriDimAyala- | nasurasurayi tA nalasIgAka ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |