తెలిసినవాడా గాను తెలియనివాడా గాను

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


తెలిసినవాడా గాను (రాగం: రామక్రియ) (తాళం : )

తెలిసినవాడా గాను తెలియనివాడా గాను
యిల నొకమాట నీ కెత్తిచ్చితిగాని

పుట్టించేవాడవు నీవే బుద్దిచ్చేవాడవు నీవే
యెట్టున్నా నపరాదా లేవి మాకు
అట్టూ నన్నవారముగా మనగా నీచిత్తమెట్టో
కిట్టి వొక మాట మడిగితి నింతేకాని

మనసులోపల నీవే మరి వెలుపల నేవే
యెనసి అపరాధాలు యేవి మాకు
నిను నౌగాదనలేము నీసరివారము గాము
అనవలసినమాట అంటి మింతేకాని

అంతరాత్మవును నీవే అన్నిటా గావగ నీవే
యెంతైనా నపరాధా లేవి మాకు
వింత లేక శ్రీవేంకటవిభుడ నీబంట నింతే
వంతుకు నే నొకమాట వాకుచ్చితిగాని


Telisinavaadaa gaanu (Raagam: ) (Taalam: )

Telisinavaadaa gaanu teliyanivaadaa gaanu
Yila nokamaata nee kettichchitigaani

Puttimchaevaadavu neevae buddichchaevaadavu neevae
Yettunnaa naparaadaa laevi maaku
Attoo nannavaaramugaa managaa neechittametto
Kitti voka maata madigiti nimtaekaani

Manasulopala neevae mari velupala naevae
Yenasi aparaadhaalu yaevi maaku
Ninu naugaadanalaemu neesarivaaramu gaamu
Anavalasinamaata amti mimtaekaani

Amtaraatmavunu neevae annitaa gaavaga neevae
Yemtainaa naparaadhaa laevi maaku
Vimta laeka sreevaemkatavibhuda neebamta nimtae
Vamtuku nae nokamaata vaakuchchitigaani


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |