తెలియా చీకటికి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
Theppotsavam3.jpg
తెలియా చీకటిక (రాగం: ) (తాళం : )

తెలియా చీకటికి దీపమెతక
పెద్ద వెలుగులోపలికి వెలుగేలా

అరయా ఆపన్నునికి అభయ మీవలెగాక
ఇరవైనసుఖినీ కావనేల
వరదా బోయనివాని వడి దీయవలెగాక
దరివాని తివియంగ తానేలా

ఘనఖర్మారంభుని కట్లు విదవలె గాక
యొనసి ముక్తూని కవనేలా
అనయమూ దుర్బలునికి అన్నా మిడవలెగాక
తనిసినా వానికి తానేలా

మితిలేని పాప కర్మికి తావలెగాక
హితబెరుగు పున్యునికి తానేలా
ధ్రుతిహీను క్రుపజూచి తిరువేంకటేశ్వరుడు
తతి గావకుండిన తానేలా


teliyaa cheekaTiki (Raagam: ) (Taalam: )

teliyaa cheekaTiki deepametaka
pedda velugulOpaliki velugElaa

arayaa aapannuniki aBhaya meevalegaaka
iravainasukhinii kaavaneala
varadaa boeyanivaani vaDi deeyavalegaaka
darivaani tiviyanga taanealaa

ghanakharmaarambhuni kaTlu vidavale gaaka
yonasi muktuuni kavanElaa
anayamuu durbaluniki annaa miDavalegaaka
tanisinaa vaaniki taanElaa

mitilEni paapa karmiki taavalegaaka
hitaberugu punyuniki taanElaa
dhrutiheenu krupajooci tiruvEnkaTESwaruDu
tati gaavakunDina taanElaa


బయటి లింకులు[మార్చు]

Teliya-Chikatiki


అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |