తెలియరాదు మాయాదేహమా

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
తెలియరాదు మాయాదేహమా (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| తెలియరాదు మాయాదేహమా మమ్ము | పలువికారాలబెట్టి పనిగొన్న దేహమా ||

చ|| దినమొక్కవయసెక్కే దేహమా సారె | పెనుమదముగురిసేబెండు దేహమా |
దినదినరుచిగోరే దేహమా నన్ను | ఘనమోహపాశాల గట్టెగదె దేహమా ||

చ|| తెలివినిద్రలుగల దేహమా నీ- | పొలము పంచభూతాలపొత్తు దేహమా |
తిలకించి పాపపుణ్యాల దేహమా | బలుపుగలదాకా బదుకవో దేహమా ||

చ|| తీరనిసంసారపు దేహమా యిట్టె | వూరట లేనిభోగాల వోదేహమా |
కూరిమి శ్రీవేంకటేశు గొలిచితినిక నాకు | కారణజన్మమవై కలిగిన దేహమా ||


teliyarAdu mAyAdEhamA (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| teliyarAdu mAyAdEhamA mammu | paluvikArAlabeTTi panigonna dEhamA ||

ca|| dinamokkavayasekkE dEhamA sAre | penumadamugurisEbeMDu dEhamA |
dinadinarucigOrE dEhamA nannu | GanamOhapASAla gaTTegade dEhamA ||

ca|| telivinidralugala dEhamA nI- | polamu paMcaBUtAlapottu dEhamA |
tilakiMci pApapuNyAla dEhamA | balupugaladAkA badukavO dEhamA ||

ca|| tIranisaMsArapu dEhamA yiTTe | vUraTa lEniBOgAla vOdEhamA |
kUrimi SrIvEMkaTESu golicitinika nAku | kAraNajanmamavai kaligina dEhamA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |