తెలియని వారికి తెరమరుగు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
తెలియని వారికి (రాగం: ) (తాళం : )

ప|| తెలియని వారికి తెరమరుగు | తెలిసిన వారికిదిష్టంబిదియే ||

చ|| కన్నుల యెదుటను గాంచిన జగమిది | పన్నిన ప్రకృతియు బ్రహ్మమే |
ఇన్నిటనుండగ ఇది గాదని హరి | కన్న చోట వెదకగ బోనేల ||

చ|| ఆగపడి యిరువది యైదై జీవుని | తగిలిన వెల్లా తత్త్వములే |
నగవుల నిదియును నమ్మగ జాలక | పగటున తమలో భ్రమయగ నేలా ||

చ|| అంతరంగుడును నర్చావతారము | నింతయు శ్రీ వేంకటేశ్వరుడే |
చెంతల నీతని సేవకులకు మరి | దొంతి కర్మముల తొడసిక నేలా ||


teliyani vAriki (Raagam: ) (Taalam: )

pa|| teliyani vAriki teramarugu | telisina vArikidiShTaMbidiyE ||

ca|| kannula yeduTanu gAMcina jagamidi | pannina prakRutiyu brahmamE |
inniTanuMDaga idi gAdani hari | kanna cOTa vedakaga bOnEla ||

ca|| AgapaDi yiruvadi yaidai jIvuni | tagilina vellA tattvamulE |
nagavula nidiyunu nammaga jAlaka | pagaTuna tamalO Bramayaga nElA ||

ca|| aMtaraMguDunu narcAvatAramu | niMtayu SrI vEMkaTESvaruDE |
ceMtala nItani sEvakulaku mari | doMti karmamula toDasika nElA ||


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |