తుద సమస్తమును దుర్లభమే

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


తుద సమస్తమును (రాగం: లలిత) (తాళం : )

తుద సమస్తమును దుర్లభమే
అదె సులభుడు మాహరి యొకడే

సురలును నరులును సొంపగుసిరులను
వొరసిన నిన్నియు నుపాధులే
నిరుపాధికుడును నిజకరుణావిధి
అరయగ నిదె మాహరి యొకడే

అందరియీవులు నఖిలకర్మములు
అందగరానిప్రయాసములే
యిందిరారమణి నేచినసేవిది
చెందరు సుజనులు చెప్పంగలదే

యితరోపాయము లేవి చూచిన
శ్రుతివిరహితములు శూన్యములే
రతి శ్రీవేంకటరమణునిమతి యిది
హితపరిపూర్ణం బిది యొకట


Tuda samastamunu (Raagam: ) (Taalam: )

Tuda samastamunu durlabhamae
Ade sulabhudu maahari yokadae

Suralunu narulunu sompagusirulanu
Vorasina ninniyu nupaadhulae
Nirupaadhikudunu nijakarunaavidhi
Arayaga nide maahari yokadae

Amdariyeevulu nakhilakarmamulu
Amdagaraaniprayaasamulae
Yimdiraaramani naechinasaevidi
Chemdaru sujanulu cheppamgaladae

Yitaropaayamu laevi choochina
Srutivirahitamulu soonyamulae
Rati sreevaemkataramanunimati yidi
Hitaparipoornam bidi yokatae


బయటి లింకులు[మార్చు]

అన్నమయ్య పాటలు అన్నమయ్య
| | | | | | | | | | | | | | అం | అః | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |